Η δικηγορική εταιρεία «ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ – ΚΟΥΛΟΥΡΗ & ΣΥΝ» δημιουργήθηκε από την συγχώνευση των δικηγορικών γραφείων «Δερμιτζάκης Στυλ & Συνεργάτες» και «Λαμπ. Κουλουρη & Συνεργάτες».

 


 

  • Το δικηγορικό γραφείο «Δερμιτζάκης Στυλ & Συνεργ» ιδρύθηκε το 1935 στα Χανιά της Κρήτης από τον Στυλιανό Δερμιτζάκης του Ιωάννη. Η ενεργητικότητα και η ικανότητα του στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων τον οδήγησε στην παράλληλη ενασχόληση του για πολλά χρονιά με την πολιτική.

 

  • Η αντικειμενικότητα του αλλά και οι διοικητικές του ικανότητες είχαν σαν αποτέλεσμα να τον εμπιστευτούν σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις της Χώρας από το 1946 – 1949 και 1960-1970 αναθέτοντάς του τη  Διοίκηση Νομών σχεδόν σε όλους τους νομούς της Ελλάδος με τελευταία τη Νομαρχία Πειραιώς.

 

  • Από το 1971 με μια πληθώρα εξειδικευμένων συνεργατών ασχολήθηκε αποκλειστικά με την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε εταιρείες αλλά και ιδιώτες, μεταφέροντας πλέον την έδρα του στην Αθήνα.

 

  • Το 1988 τη διοίκηση ανέλαβε ο Στέλιος Δερμιτζάκης του Στυλιανού που στις εξειδικεύσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών προσέθεσε το ποινικό κλάδο των οικονομικών. Παράλληλα άρχισε συνεργασίες με εξειδικευμένα γραφεία και συμβούλους του εξωτερικού.

 

  • Η είσοδος της Ελλάδος στην ΕΕ και οι αυξανόμενες ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών οδήγησε, το 2001, στην στενότερη συνεργασία με το εξειδικευμένο σε διεθνή ασφαλιστικά θέματα ζημιών δικηγορικό γραφείο της Λαμπρινής Κουλουρη.

 

  • Από το 2004 η συνεργασία αυτή έλαβε πλέον τη μορφή της δικηγορικής εταιρείας. Από το 2010 η εταιρεία επεκτείνεται στις εναλλακτικές μορφές δικαστικών επιλύσεων (Alternative Dispute Resolution) με την διαπίστευση τον Μάρτιο του 2011 του εταίρου Στυλιανού Δερμιτζάκης ως διαμεσολαβητή από το διεθνή οργανισμό CEDR